Aanbod › Hoog Kortrijk Draait Door
Deel deze pagina

Hoog Kortrijk Draait Door

Hét studentenfeest waarbij we alle cafés van ’t Hoge betrekken! Daarnaast zullen de studentenclubs Mercurius Kortrijk, Riva Rocci en De Brossers de handen in elkaar slaan om te zorgen voor enkele drank- en eetstandjes voor hun clubcafé aan studentikoze prijzen! Iedereen welkom!

Maar… een feestje op ’t Hoge is geen feestje op ‘t Hoge indien er geen muziek is!

Een DJ-contest met een heuse prijzenpot van !! €1000 !!, waarbij de finale doorgaat  in de 3 verschillende cafés van ’t Hoge!

 

DJ-contest:

Elke DJ kan deelnemen, mits hij/zij de kwalificatieronde gepasseerd is. De voorwaarden van de kwalificatieronde is een mix inzenden die:

 • Ongeveer 30 minuten duurt;
 • Minimum 3 verschillende genres bevat;
 • Minimum 3 verschillende bpm’s bevat;
 • Op Mixcloud is ge-uploaded met bijpassende afbeelding en hashtags #HKDD17 en #HoogKortrijkDraaitDoor.

De link naar de mix op Mixcloud, de playlist en een eventuele bio VOOR (datum volgt later) doorsturen naar (volgt later). Voor het volledig reglement, scroll je even naar beneden.

Indien je de door de kwalificatieronde bent geraakt, mag je als DJ draaien op (datum volgt later) in Barsol, Den Bross of Den Chips én maak je kans op de prijzenpot van !! €1000 !!

 

 

Volledig reglement DJ contest

 

Artikel 1

Hoog Kortrijk Draait Door – DJ Contest is een wedstrijd die georganiseerd wordt door Kortrijk Studentenstad, verder in dit reglement als “de organisatie” vermeld. Het evenement kan verder in dit reglement worden afgekort als “HKDD ‘17”.

 

Artikel 2

Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd, individueel of in groep (maximaal 3 personen). Elke persoon kan maar in één deelname vertegenwoordigd zijn.

 

Artikel 3

De organisatie heeft het recht om een deelname te weigeren op welke grond dan ook en hoeft deze beslissing niet te motiveren. Tegen deze beslissing is geen enkel verhaal mogelijk. Deelnemers die zich niet houden aan dit wedstrijdreglement worden automatisch uitgesloten van verdere deelname.

 

Artikel 4 – Verloop van de online‐wedstrijd, aka de kwalificatieronde

 • 4.1 – Elke deelnemer dient een mixtape te maken. Deze mixtape moet ongeveer een 30-tal minuten duren.
 • 4.2 – Er is geen beperking op de toegelaten genres.
 • 4.3 – De mixtape moet wel 3 verschillende genres bevatten.
 • 4.4 – De mixtape moet 3 verschillende tempo’s of bpm’s bevatten.
 • 4.5 – De mixtape moet door de deelnemer (of één of meerdere leden van de deelnemende groep) worden gemaakt. De organisatie kan op elk moment aan de deelnemer hier een bewijs van vragen. Het niet willen verschaffen van dit bewijs, staat in beslissingen gelijk aan het niet zelf maken van de mixtape. Indien blijkt dat de mixtape niet door de deelnemer is gemaakt, wordt zijn/haar deelname automatisch ongeldig, ook na de afloop van de wedstrijd.
 • 4.6 – De mixtape moet worden geüpload op Mixcloud, met hierin de vermelde hashtags “#HKDD17” en “#Hoogkortrijkdraaitdoor”. De deelnemer is zelf verantwoordelijk dat hij/zij de voorwaarden van Mixcloud respecteert. De link van de tape wordt meegestuurd met de inschrijving, samen met een korte biografie.
 • 4.7 – Het is niet toegestaan om na inschrijving je demo‐mix op Mixcloud nog te wijzigen zonder toestemming van de organisatie. Indien dit in uitzonderlijke omstandigheden vereist zou zijn, neem dan eerst contact op met de organisatie. De organisatie behoudt zicht het recht om zulke verzoeken te weigeren zonder dat dit gemotiveerd dient te worden.

 

Artikel 5

Iedere kandidaat‐deelnemer kan zich inschrijven via info@kortrijkstudentenstad.be  met daarin de link naar de online mixtape, de playlist en de eventuele biografie van de dj (-duo). Inschrijven is mogelijk tot woensdag 1 december 2017. Inschrijvingen na dit tijdstip worden niet meer aanvaard.

 

Artikel 6

De organisator kan op elk ogenblik kleine wijzigingen of toevoegingen aanbrengen aan dit wedstrijdreglement. Deze eventuele wijzigen zullen tijdens de voorrondes aan alle deelnemers worden meegedeeld per email.

 

Artikel 7 – Finale-avond

 • 7.1 De winnaars van de kwalificatieronde verbinden zich ertoe te komen draaien op Hoog Kortrijk Draait Door op donderdag 7 december van 22 – vrijdag 8 december 04 uur.
 • 7.2 De winnaar verbindt zich ertoe te draaien in dezelfde stijl als hij/zij heeft gedraaid in de mixtape.
 • 7.3 – Er wordt door de organisatie een gepaste vergoeding voor de winnaar voorzien. Dit zijn waardebonnen van één van onze partners.
 • 7.4 – Tijdens de set op HKDD ’17 mag er niet een vooraf opgenomen set worden afgespeeld. Er moet m.a.w. live gedraaid worden (uiteraard kan er wel gebruik gemaakt worden van andere samples, mash‐ups, remixen e.d.).
 • 7.5 – Tijdens de dj‐set op HKDD ’17 zelf, moet er gedraaid worden met de beschikbare geluidsinstallatie, die op vraag van de finalist zal worden meegedeeld aan hem/haar. Indien de finalist gebruik wenst te maken van een speciaal (eigen) materiaal (bv. draaien met computers of het gebruik van een effectenpaneel), dient dit voldoende op voorhand worden meegedeeld aan de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht om zulk verzoek te weigeren en zal in geen geval opdraaien voor extra kosten die hieraan verbonden zijn.
 • 7.6 – De volgorde en plaats van de deelname in de finale wordt door organisatie beslist. Dit door een eerlijke trekking.

 

Artikel 8

De uitspraak van de jury is bindend. Bij onenigheid is de beslissing van de voorzitter van de jury doorslaggevend. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag wordt achteraf géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails, telefoongesprekken enz.)

 

Artikel 9 – Jury

 • 9.1 – De organisator is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jury.
 • 9.2 – De jury baseert de beoordeling van een set zo objectief mogelijk op de présence van de DJ, de interactie met het publiek, originaliteit, de ‘dansreactie’ van het publiek, respectering van de tijd, de muziekkeuze en de techniek/skils (samenhang van nummers, stijl, diepgang, ritme)
 • 9.3 – De jury heeft het recht om de set te volgen, om de technische vaardigheden van de DJ na te gaan en te controleren of er geen vooraf opgenomen mix wordt afgespeeld.

 

Artikel 10

Merk op dat het is toegestaan om gebruik te maken van (legaal) gekopieerde muziekdragers (gekopieerde cd’s, muziek op computer of harde schijf,…), maar dat je hiervoor een licentie voor moet betalen. De deelnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk en dient aan de organisatie te bewijzen dat hij/zij in het bezit is van deze licentie als dit vereist is. Meer informatie hieromtrent vind je op www.sabam.be/nl/sabam/dj‐licentie. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele boetes.

 

Artikel 11

Door zich in te schrijven verklaren de deelnemers zich akkoord dat ze tijdens de dj‐set gefotografeerd en/of gefilmd kunnen worden en dat deze foto’s of filmbeelden door de organisator gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden. De deelnemers gaan er ook mee akkoord dat ze met naam, foto en videobeelden in de pers of andere media kunnen verschijnen en zullen hier hun volledige medewerking aan verlenen. De mixtape uit de Hoog Kortrijk Draait Door DJ‐contest mag ook vrij gebruikt worden door de organisatie, de rechten hiervan blijven echter bij de deelnemer en hij/zij kan hier verder over beschikken. Voor voorgaande zaken zullen de deelnemers geen vergoeding ontvangen.

 

Artikel 12

Deelname is geheel kosteloos.

 

Artikel 13

Door zich in te schrijven verklaren de deelnemers dat ze dit wedstrijdreglement hebben gelezen, dat ze er mee instemmen en dat ze er zich aan onderwerpen.

Locatie ?